Brit Milah – Yisroel Amiel – Son of Rabbi Zvi and Rebbetzin Orly Portnoy

1st November 2015

Brit YA 3

Brit JL6

Brit JL5

Brit YA 5

Brit YA 2

Brit JL220151101_094225_resized

Brit JL7